noobkilla196
44
11566
Sony's Favorite Gamer
Not yet ranked
Next level progress: 18%